ארוחות שישי הן זמן ייחודי במרחב החברתי הירושלמי. הרחובות ריקים מאדם וכולם יושבים סביב השולחן עם יקיריהם. באותו הזמן מתעצמים הבדידות והחוסר בקרב אלו אשר העולם לא הקל עמם ואין להם שולחן לשבת סביבו. בשביל זה הקמנו את שישי ביתי- ארוחות שישי קהילתיות עם דרי רחוב.

מטרות:

  1. מזעור הנזקים המצטברים בחייהם של דרי הרחוב באמצעות אספקת מזון וציוד בסיסי.
  2. הפגת בדידות חלקית והחזרה לקהילה על ידי יצירת קשר בין דרי הרחוב לאנשים בקהילה.
  3. להוות גשר מקשר בין דרי הרחוב לבין המענים הקיימים הרלוונטים.