קבוצת המבוגרים

קבוצות הגברים הן פרויקט שהחל לפעול במרץ 2013 ומאז עברו בשתי הקבוצות יותר מ 50 חסרי בית. רובם גויסו בעזרת הנציגים של "היחידה לדרי רחוב בתל-אביב-יפו" ומבתי המחסה של עמותת "לשובע".

אנו מעניקים להם קודם כל מסגרת תמיכתית, שמהווה חלק בתהליך שיקומם.
עד כה פעלה בתל אביב-יפו קבוצת גברים אחת, כשבתחילת שנת 2016 פתחנו, יחד עם השותפים שלנו, קבוצת גברים נוספת. בחודשים הללו הגיעו 12 שחקנים, שרובם הופנו דרך היחידה לדרי רחוב, ואנו עסוקים בבניית הקבוצה ויצירת הקשר עם המשתתפים.